Skip to content

שיתוף:

איך נראית הקליניקה בטורקיה?

לצד העובדה שדוקטור סרקן רופא, תשוקתו הגדולה היא לאמנות. ברשותו אוסף יצירות אמנות שאת חלקו הוא מציג בגאווה במרפאה. אוסף היצירות מעניק לקליניקה אווירה מודרנית ורעננה אפילו בהתחשב בעובדה שמדובר במרפאה 🙂

Facebook
Twitter