הגנת הפרטיות במידע – טופס הסכמה מפורשת

הגנת הפרטיות במידע – טופס הסכמה מפורשת

הגנה על הנתונים האישיים שלך בהתאם לכללי ונהלי סעיף 6698 לחוק הגנת הפרטיות במידע ("PDPL") והאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR) – טופס הסכמה מפורשת של מטופל להעברת נתוניו לצד שלישי

במסגרת PDPL ו-GDPR, לא ניתן לעבד את נתוניך האישיים והרגישים או להעבירם לצדדים שלישיים מקומיים או זרים ללא הסכמתך המפורשת, למעט במקרים חריגים המפורטים בחוק. כפי שצוין ב-PDPL וב-GDPR, נתוניך הרגישים כוללים את כל הנתונים שלך לגבי הגזע, האתניות, הדעה הפוליטית, ההשקפה הפילוסופית, הדת, הכת או כל אמונה אחרת שלך, הלבוש שלך, חברותך בעמותות, קרנות או איגודים, בריאותך, חיי המין שלך, הרשעותיך הפליליות, אם ישנן, ואמצעי ביטחון לגביך, כמו גם הנתונים הביומטריים והגנטיים שלך.

על פי החוק, נאמני המידע מחויבים לפעול בהתאם להוראות אלה במקרה של העברת הנתונים האישיים שהם מעבדים, בתוך הארץ ומחוצה לה. הנתונים האישיים שלך מעובדים ומועברים בהתאם לתנאי העיבוד ולמטרות המפורטות בטקסט ההבהרה.
בשם מוהארים סרקן אייגין וקליניקת ד"ר סרקן אייגין, נאמני המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות במידע מס' 6698, אנו מבקשים את הסכמתך המפורשת בנושאים הבאים על מנת שנוכל לעבד את נתוניך האישיים והרגישים.

כאשר אתה יוצר איתנו קשר, אנו נבצע עיבוד, שמירה והעברה של שמך, -שם משפחתך, גילך, מינך, מידע בריאותי אודותיך (בנוגע למחלה ספציפית/כרונית שלך, תרופות שאתה עושה בהן שימוש באופן קבוע/יומיומי, היסטוריית נשירת השיער שלך, ומידע על היסטוריית הניתוחים שלך) ותמונותיך לצורך:
(1) תכנון וביצוע תהליכי ניהול קשרי לקוחות;
(2) תכנון וביצוע תהליכי אבחון וטיפול;
(3) תכנון ו/או ביצוע של ניהול סיכונים בהקשר של אבחון וטיפול;
(4) תכנון וביצוע תהליכים של תיירות מרפא בינלאומית."

אם נתת הסכמתך המפורשת, תוכל תמיד לחזור בך ממנה על ידי פנייה בכתב למטה החברה. עם זאת, אין לשכוח כי לביטול ההסכמה המפורשת יהיו השלכות על עתיד עיבוד המידע. במקרה שבו תבטל את הסכמתך לעיבוד המידע, הקליניקה לא תוכל לבצע עוד עיבוד נתונים בהתבסס על אף אחד מתנאי עיבוד הנתונים האחרים.

מידע על החברה:
קליניקת ד"ר סרקן אייגין – איסטנבול
מוהארים סרקן אייגין
כתובת: Merkez Mahallesi İstiklal Sokak No:11/A Şişli-İstanbul/Türkiye
טלפון: 00905551004040

תמונות של לפני-אחרי

תוכל לראות כעת תמונות של 'לפני-אחרי' מיד לאחר שתמלא את הפרטים בטופס המצורף. תוכל לקבל הודעה אוטומטית אל הטלפון הנייד או לאימייל.