מידע בנוגע להגנה על הנתונים האישיים שלך בהתאם לכללי ונהלי סעיף 6698 לחוק הגנת הפרטיות במידע (“PDPL”) והאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR)

מטופל יקר, אנו בקליניקת ד”ר סרקן אייגין – איסטנבול, ובשם מוהארים סרקן אייגין, מייחסים חשיבות רבה לאבטחת נתוניך האישיים השמורים ומעובדים על ידנו. זאת, בהתאם לקבוע בס’ 6698 לחוק להגנת הפרטיות במידע (PDPL””) ובאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR). מסיבה זו, הכנו עבורך חוזר שמטרתו ליידע אותך על התייחסותנו לעיבוד נתוניך האישיים הנמצאים בידינו.

אנו מצהירים בזאת כי אחסון ועיבוד נתוניך האישיים, יתבצע אך ורק בהתאם לחוק ולכללי ההגינות, תוך הבטחת שימור נתוניך האישיים בדיוק על פי איך ששיתפת אותם, והכל למטרה הרפואית הספציפית, המפורשת והלגיטימית שלשמה העברת את הנתונים לידינו. העיבוד והשימוש בנתוניך האישיים יהא מוגבל ומידתי. השימוש שייעשה בנתונים יהא לצורך המטרה שלשמה הועברו הנתונים בלבד, והכל לתקופה הקבועה בחוק, או לפרק הזמן הדרוש לצורך שלשמו הועברו נתוניך האישיים לידינו.

מטרת עיבוד נתוניך האישיים וסיבות משפטיות
בהקשר זה, הנתונים האישיים שלך מעובדים במסגרת המטרות והסיבות המשפטיות הבאות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות במידע אישי (ס’ 6698), לתקנות המשניות ולאסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR).

כאשר אתה יוצר איתנו קשר, הנתונים האישיים הבאים שלך (שמך, שם משפחתך, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון, מין, ומידע בריאותי אודותיך (המחלה הספציפית/הכרונית שלך, תרופות שאתה עושה בהן שימוש באופן קבוע/יומיומי, היסטוריית נשירת השיער שלך, ומידע על היסטוריית השתלות /ניתוחים) ותמונותיך מעובדים עבור:
(1) תכנון וביצוע תהליכי ניהול קשרי לקוחות;
(2) תכנון ו/או ביצוע ו/או ניהול סיכונים בהקשר של אבחון וטיפול;
(3) תכנון וביצוע תהליכים של תיירות מרפא בינלאומית.

העברת נתונים אישיים
הנתונים האישיים שלך שלעיל עשויים להיות משותפים עם מרכזי התמיכה של מרפאת ד”ר סרקן אייגין ברחבי העולם, בהתאם לסעיפים 8 ו-9 לחוק, למטרות תכנון וביצוע תהליכי אבחון וטיפול, בהתאם להסכמתך המפורשת.

שיטות לאיסוף נתונים אישיים
הנתונים האישיים שלך נאספים באופן אלקטרוני דרך האתר ומועברים למערכת הממוחשבת הקלינית.

אחסון הנתונים האישיים שלך
הנתונים האישיים שלך מאוחסנים דרך אתר האינטרנט של החברה, במערכת הממוחשבת הקלינית. הם נשמרים למשך 15 שנים במסגרת קוד מסחרי טורקי מס’ 6102, קוד חובות טורקי מס’ 6098, תקנה מס’ 6563 לחוק למסחר אלקטרוני וחקיקה נוספת קשורה.

הזכויות שלך בנוגע לנתונים האישיים שלך
בתור בעל הנתונים (בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות במידע (PDPL)), יש לך את הזכות ללמוד על הנתונים הבאים שלך הנמצאים בידינו (והכל אם תוכיח לנו את זהותך) ולבקש את הדברים הבאים:
● ללמוד אם הנתונים האישיים שלך מעובדים על ידינו, ולבקש מידע על עצם עיבודם;
● ללמוד את מטרת עיבוד הנתונים שלך והאם נעשה שימוש בנתונים אלה למטרות המיועדות;
● ללמוד על הצדדים השלישיים שאליהם מועברים הנתונים האישיים שלך בתוך הארץ או בחו”ל;
● לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך אם הם עברו עיבוד חלקי או שגוי, ולבקש הודעה לצדדים השלישיים שאליהם הועבר המידע האישי שלך;
● במקרה שבו ייפסקו ההצדקות לתהליך העיבוד, תוכל לבקש את מחיקתם או השמדתם של הנתונים ולבקש שהעסקה שבוצעה במסגרת זו תועבר לצדדים השלישיים שאליהם הועברו הנתונים האישיים;
● להתנגד לעיבוד נתוניך האישיים באמצעים האוטומטיים, אשר עלולים להוביל לתוצאה שלילית עבורך,
● לבקש מחיקה או השמדה של נתוניך האישיים במסגרת התנאים הקבועים בסעיף 7 לחוק, ולבקש הודעה על תיקון, מחיקה או השמדה של נתונים אישיים לצדדים שלישיים שעמם משותפים נתוניך האישיים,
● לתבוע פיצויים אם נגרם לך הפסדים עקב עיבוד לא חוקי של הנתונים האישיים שלך.

אם תגיש את בקשותיך לגבי זכויותיך האמורות לעיל בהתאם לנוהלי הבקשה הקבועים בהודעה לקליניקת ד”ר סרקן אייגין – איסטנבול, הקליניקה תכניס את בקשתך לתהליך בהקדם האפשרי, בהתאם לאופי של בקשתך. תהליך זה יסתיים ללא תשלום תוך 30 יום לכל המאוחר. עם זאת, אם העסקה דורשת עלות נוספת, הקליניקה רשאית לבקש את האגרה לפי התעריף שנקבע על ידי המועצה להגנה על נתונים אישיים.
ניתן לשלוח את הבקשה בכתב לכתובת למטה, על ידי הוספת המסמכים הרשמיים הנדרשים לאישור הזהות, באמצעות עתירה או על ידי הנוטריון.

מידע על החברה:
מוהארים סרקן אייגין
כתובת: Merkez Mahallesi İstiklal Sokak No:11/A Şişli-İstanbul/Türkiye
טלפון: 00905551004040