כמה זמן אחרי השתלת שיער גדל השיער?

6-8 חודשים לאחר ההשתלה, תוכלו להתחיל לראות צמיחה מחדש של השיער המושתל.

12-18 חודשים: משך צמיחת השיער.

בסוף 12-18 חודשים, ניתן לראות את תוצאות ההשתלה.

וידאו לפני ואחרי השתלת שיער