Skip to content

שיתוף:

השתלת שיער לנשים

התהליך של השתלת שיער לנשים זהה לתהליך אצל הגברים, רק שאצל הנשים משתדלים לא לגלח את האיזור התורם כדי לא להכביד מבחינה אסטתית. 

השיטה שבה מטפלים היא שיטת DHI. זוהי שיטה שמיישמים בין זקיקי שיער קיים ע״י ציפוף של עוד שתלים בין השיער הקיים.

אצל נשים מרימים את השיער בחלק האחורי, ומנסים לייצר ״חלון״ קטן ממנו מוציאים את השתלים. כמובן שהשתלת שיער לנשים מצריכה אבחון שבו בודקים היתכנות של האיזור התורם (האיזור ממנו מוציאים את השתלים).

בתהליך השתלת שיער בשיטת DHI, כאשר מדובר על כמויות גדולות של שתלים שלוקחים מן האיזור התורם, לפעמים יש צורך לגלח את כל הראש. אך אצל נשים, כאמור, משתדלים שלא לגלח את כל אפילו לא את כל האיזור האחורי אלא רק חלק הכרחי.

נכון לשנת 2022 רובם המכריע של מושתלי השיער הינם גברים אך אנחנו רואים עליה מתמדת במספר הנשים שבוחרות בהשתלת שיער ובשיתוף של התהליך שהן עוברות. מניסיוננו אנו מבינים כי התהליך הינו אינטימי ומורכב עבור אישה, במיוחד פעולת הגילוח, חשוב לציין כי אסור לחבוש פאה לאחר הניתוח במשך חודש.

האם ניתן לקחת שתלים של שיער מתורם אחר?

חד משמעית לא, מאחר והגוף ידחה אותם. ניתן לעשות השתלת שיער רק עם שתלי שיער שלכם.

לא ניתן גם לקחת שתלי שיער מחלקים אחרים של הגוף מאחר ומדובר בשיער שיש לו מגבלת צמיחה (למשל שיער הרגלים לא גדל להיות ארוך כמו שיער הראש שלנו. תודה לאל…)

אצל גברים במקרים מסויימים, ניתן לקחת שתלים מאיזור משני של שיער הזקן.

Facebook
Twitter